Nola antolatzen gara?

Zure enpresan UGT-Euskadiko afiliatua zaren aldetik, hainbat organismotan egituratutako erakunde baten partaide zara.

Horietako bakoitzari zeregin zehatz batzuk eta esku hartzeko esparru bat dagozkio. Edozein atal sindikaletan, enpresa-batzordetan, federazio edo batasunetan, guztiok gara beharrezko, hala afiliatua nola idazkari nagusia.

Zure enpresan, atal sindikala da UGTk enpresaburuaren aurrean duen ordezkari behinena. Atal sindikalik ez dagoenean, ordezkari sindikalak hartzen du bere gain funtzio hori.

Sindikatua honela dago egituratuta: federazioek biltzen dute lanbide-egitura, eta batasunek lurralde-egitura.

Federazioak UGT Batasunak

Batasunen eta federazioen baturak osatzen du UGT, hots KONFEDERAZIOA

UGT erakunde sindikal bat da, Estatuko federazioen eta nazionalitateko edo eskualdeko batasunen konfederazio gisa eratua.

Impactos: 206