Ante el fallecimiento por Coronavirus de una enfermera de Osakidetza, los sindicatos exigimos que se garantice la protección de la seguridad y salud de la plantilla

Todos los sindicatos del Servicio Vasco de Salud han hecho público un comunicado conjunto en el que exigen a Osakidetza que se garantice la protección de la salud a los trabajadores. Para exigir a Osakidetza la adopción de medidas inmediatas, solicitamos a la plantilla que porte un crespón negro durante los dos próximos días y que cuelgue trapos negros desde las ventanas. Asimismo, convocamos a los/as trabajadores/as a que mañana viernes, a las 12 horas, paren sus actividad y guarden 5 minutos de silencio por la compañera fallecida.
Print This Post
  
  
Email This Post   


Comunicado conjunto:

“La salud laboral debe ser compatible con el ejercicio profesional.

Ante la triste noticia del fallecimiento de una enfermera trabajadora de Osakidetza, como consecuencia del Cornavirus, los sindicatos SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO, UGT, ESK, SAE y UTESE queremos, en primer lugar, manifestar nuestra profunda tristeza por este desgraciado suceso y transmitir nuestro más sentido pésame a su familia, allegados/as y compañeros/as de trabajo.

Desde el inicio de esta crisis, hemos insistido en que la seguridad y la salud laboral tienen que ser compatibles con el trabajo y con la oferta de un servicio esencial a la ciudadanía. Osakidetza es la responsable de garantizarlo, y ello también con la epidemia del coronavirus. Y es también Osakidetza la que debe facilitarle a la plantilla la formación e información suficientes.

Por ello, y ante este desgraciado suceso que, sin duda, se ha producido como consecuencia de la actividad laboral de la persona fallecida, queremos insistir en que es vital que Osakidetza garantice el abastecimiento de EPIs y de cuantos otros materiales puedan ser necesarios para proteger la seguridad y la salud de la plantilla.

El Gobierno Vasco y la propia Osakidetza deben articular un plan encaminado a garantizar que eso sea así. No nos podemos permitir un escenario de desabastecimiento. Por ello, debe existir un plan para garantizar la disponibilidad de los materiales necesarios. Se debe garantizar la seguridad y salud de la plantilla, para garantizar también que se puede prestar la asistencia sanitaria, tan necesaria en estos momentos. Exigimos al Gobierno Vasco y a Osakidetza que actúen de manera inmediata. Todos los esfuerzos deben ir encaminados a garantizar la seguridad en aquellos servicios esenciales que, necesariamente, tienen que seguir funcionando.

Como muestra de solidaridad y para exigir a Osakidetza la adopción de medidas inmediatas, solicitamos a la plantilla que porte un crespón negro durante los dos próximos días y que cuelgue trapos negros desde las ventanas. Asimismo, convocamos a los/as trabajadores/as a que mañana viernes, a las 12 horas, paren sus actividad y guarden 5 minutos de silencio por la compañera fallecida.

CORONABIRUSA DELA ETA, OSAKIDETZAKO ERIZAIN BATEN HERIOTZAREN AURREAN, LANGILEEN SEGURTASUNA ETA OSASUNA BABESTEKO ESKATZEN DUGU

Lan osasunak bateragarria izan behar du jardun profesionalarekin.

Cornabirusaren ondorioz Osakidetzako erizain bat hil delako berri tristearen aurrean, SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO, UGT, ESK, SAE eta UTESE sindikatuek, lehenik eta behin, zorigaiztoko gertaera honengatik gure tristura sakona adierazi nahi dugu eta gure doluminak helarazi familiari, hurbilekoei eta lankideei.

Krisi hau hasi zenetik, behin eta berriz esan dugu laneko segurtasunak eta osasunak bateragarriak izan behar dutela lanarekin eta baita herritarrei funtsezko zerbitzu baten eskaintzarekin. Osakidetzaren ardura da hori bermatzea, baita koronabirusaren izurritearekin ere. Eta Osakidetza da, halaber, langileei prestakuntza eta informazio nahikoa eman behar diena.

Horregatik, eta zalantzarik gabe, hildako pertsonaren lan-jardueraren ondorioz gertatu izan den zorigaiztoko gertaera honen aurrean, berriro esan adierazi nahi dugu ezinbestekoa dela Osakidetzak norbera babesteko ekipamenduen eta plantillaren segurtasuna eta osasuna babesteko beharrezkoak izan daitezkeen gainerako materialen hornidura bermatzea.

Hori horrela izan dadin ahalbidetuko duen plan batu arikulatu behar dute Eusko Jaurlaritzak eta Osakidetzak berak. Ezin dugu hornidurarik gabeko eszenatoki bat onartu. Hori dela eta, plan bat egon behar du behar diren materialen disponibilidadea bermatzeko. Plantillaren segurtasuna eta osasuna bermatu behar dira, une honetan hain beharrezkoa den osasun-arreta ere eman daitekeela bermatzeko. Eusko Jaurlaritzari eta Osakidetzari berehala jarduteko exijitzen diegu. Ahalegin guztiak nahitaez funtzionatzen jarraitu behar duten funtsezko zerbitzuetansegurtasuna bermatzera bideratu behar dira.

Elkartasuna adierazteko eta Osakidetzari berehalako neurriak har ditzala eskatzeko, datozen bi egunetan krespoi beltz bat eramateko eta leihoetatik trapu beltzak zintzilikatzeko eskatzen diegu langileei. Halaber, dei egiten diegu langileei bihar, ostirala, 12etan, jarduera eten eta 5 minutuko isilunea egin dezaten hildako lankidearengatik.

Impactos: 83