Los sindicatos representativos en enseñanza concertada en Euskadi mantienen la huelga para los días 3 y 4 de diciembre

Comunicado conjunto:
Print This Post
  
  
Email This Post   


Los sindicatos con representación en la enseñanza concertada en Euskadi mantienen para los días 3 y 4 de diciembre la huelga y, en un comunicado conjunto (que reproducimos a continuación) exigen a Kristau Eskola y AICE que apliquen de inmediato el convenio de CAPV en su totalidad y retomen la negociación sin ningún planteamiento de recorte y con garantía de aplicación frente a la reforma laboral.

Comunicado conjunto:

{“Los sindicatos con representación en los centros concertados de iniciativa social ELA, CCOO, STEE-EILAS, LAB y UGT valoramos muy positivamente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco respecto al conflicto colectivo interpuesto contra las patronales Kristau Eskola y AICE por haber abandonado el convenio de la CAPV y aplicar el VI Convenio Colectivo estatal de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

La sentencia declara no ajustado a derecho el incumplimiento unilateral del convenio en vigor hasta el momento y la aplicación del convenio estatal por entender que, tal y como hemos defendido los sindicatos, el convenio de centros de enseñanza de iniciativa social de la CAPV 2008-09 sigue vigente tras el 8 de julio por que así lo recoge expresamente en su art. 4º : “… abarcando su periodo de duración hasta el 31 de diciembre de 2009, período que, no obstante, se entenderá prorrogado expresa, temporal y accidentalmente hasta la entrada en vigor del Convenio correspondiente al año 2010”.

El tribunal da la razón a los argumentos que una y otra vez hemos hemos hecho público los sindicatos. Por lo que entendemos que la sentencia refuerza las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores y fortalece y da aún mayor importancia a la huelga convocada para los días 3 y 4 de diciembre.

Es por ello que exigimos a las patronales que abandonen de inmediato el convenio estatal, que apliquen el convenio de CAPV en su totalidad y retomen la negociación para la renovación del convenio sin ningún planteamiento de recorte y con garantía de aplicación frente a la reforma laboral.

Mientras las patronales no estén dispuestas a retirar sus imposiciones y negociar la renovación del convenio sin planteamientos de recorte no nos dejan otro camino que el de la movilización.

Del mismo modo, volvemos a interpelar al Gobierno Vasco para exigir su responsabilidad en este conflicto, para que abandone la política de recortes y busque una salida que no sacrifique a las trabajadoras y trabajadores y de estabilidad al sistema educativo y a las condiciones laborales.
Los sindicatos hacemos un llamamiento especial a las trabajadoras y trabajadores de los centros concertados de iniciativa social para que continúen organizándose y se movilicen, de manera especial los días 3 y 4 de diciembre, con el fin de que obligar tanto las patronales como el Gobierno Vasco a dejar de lado los recortes y hagan caso a nuestras reivindicaciones”.

Sindikatuek Kristau Eskola eta AICE-IZEA patronalei exijitzen die berehala aplika dezatela EAEko hitzarmen bere osotasunean
eta negoziazioari berrekin diezaiotela inolako murrizketarik gabe
eta lan-erreformaren aurrean beharrezko aplikazio bermeekin

Itunpeko gizarte ekimeneko ikastetxeetan ordezkaritza dugun ELA, CCOO, STEE-EILAS, LAB eta UGT sindikatuok oso positiboki baloratzen dugu EAEko Auzitegi Nagusiaren epaia Kristau Eskola eta AICE-IZEA patronalen aurka aurkezturiko gatazka kolektiboa dela eta. Patronalek EAEko hitzarmena aldebakarrez bertan behera utzi eta estatuko hitzarmena (VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos) aplikatzeko erabakiaren aurrean epaiak sindikatuoi ematen digu arrazoi eta legez kanpokotzat jotzen du patronalen jokabidea.

Epaiak sindikatuok defendatu izan dugunari jarraituz, 2008-09 hitzarmenak uztailaren 8tik aurrera ere indarrean jarraitzen duela berresten du horrela jasotzen baitu hitzarmenaren 4. artikuluan: “…2009ko abenduaren 31 arteko iraupena edukiko du; aldi hori, hala ere, espresuki, behin-behingoz eta halabeharrez luzatuko da, 2010eko hitzarmena indarrean jarri artean”.

Auzitegiak arrazoia ematen die sindikatuok behin eta berriro azaldu ditugun argudioei. Hau dela eta, langileon aldarrikapenak indartu egiten dituela uste dugu eta abenduaren 3 eta 4rako arrazoiak sendotu eta garrantzia handitu.

Hori dela eta patronalei eskatzen diegu berehala alde batera utz dezatela Estatuko hitzarmena, EAEko hitzarmena bere osotasunean aplika dezatela eta hitzarmena berritzeko negoziazioari ekin diezaiotela inolako murrizketa planteamendurik gabe eta lan-erreformaren aurrean beharrezko aplikazio bermeekin.
Patronalak beraien inposaketak alde batera utzi eta inolako murrizketarik gabe hitzarmenaren berritzea negoziatzeko prest agertzen ez diren bitartean ez digute mobilizazioa beste biderik uzten.

Modu berean, beste behin ere Eusko Jaurlaritzari dei egiten diogu gatazka honetan duen ardurari hel diezaiola eta murrizketak politikak alde batera utzita gatazkari konponbidea emango dion irteera aurki dezala langileak sakrifikatu gabe eta hezkuntza sistemari eta lan-baldintzei egonkortasuna emanez.
Sindikatuok itunpeko Gizarte Ekimeneko ikastetxeetako langile guztiei dei berezia egiten diegu antolatu eta mobilizatzen jarrai dezaten, modu berezian datorren abenduaren 3 eta 4ean, bai patronalak baita Eusko Jaurlaritzak ere murrizketak alde batera utzi eta gure aldarrikapenak entzun ditzaten.}

Impactos: 23