Sindicatos con representación en Osakidetza reclamamos que sean públicos el 100% de los servicios del Hospital de Urduliz

Sindicatos con representación en Osakidetza hemos reclamado esta mañana, en rueda de prensa conjunta, que los servicios del nuevo Hospital de Urduliz sean 100% públicos y hemos anunciado movilizaciones si para el mes de mayo no existe un compromiso claro de Osakidetza para que la gestión del Hospital de Urduliz sea totalmente pública.
Print This Post
  
  
Email This Post   


Jueves, 10 marzo de 2015

Sindicatos con representación en Osakidetza hemos reclamado esta mañana, en rueda de prensa conjunta, que los servicios del nuevo Hospital de Urduliz sean 100% públicos y hemos anunciado movilizaciones si para el mes de mayo no existe un compromiso claro de Osakidetza para que la gestión del Hospital de Urduliz sea totalmente pública.

{COMUNICADO CONJUNTO}

¡¡URDULIZ 100% PÚBLICO!! ¡SERVICIO SANITARIO 100% PÚBLICO Y DE CALIDAD!

{Osakidetza prevé la apertura del Hospital de Urduliz para el mes de junio y todavía no ha respondido a la petición sindical para que su gestión sea 100% pública. En julio todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial solicitamos esta petición, y todavía Osakidetza no ha dado una respuesta clara.

Osakidetza lleva años privatizando diferentes servicios, desde la limpieza a los médicos, y cada paso precede al siguiente. Y, además, no justifica estas privatizaciones. ¿Acaso es más barato privatizar el servicio de limpieza? ¿Acaso ofrecen un servicio de mayor calidad? Los sindicatos hemos exigido un informe técnico para poder analizar la situación, tras 30 años de privatizar servicios es lo mínimo exigible a Osakidetza antes de privatizar un nuevo servicio. No hay informe y nosotros y nosotras tenemos clara la razón, el resultado mostraría claramente que la privatización no es más rentable.

En nuestra opinión, la búsqueda del beneficio se realiza a costa de la calidad. ¿Quienes serán los beneficiarios y las beneficiarias de esta privatizaciones?

Asimismo, Osakidetza no aclara como se cubrirán los puestos de trabajo necesarios, ni el número de personas de cada categoría necesarias. Tampoco aclara el impacto que tendrá la apertura del Hospital en los pueblos de alrededor. Van a llenar las carreteras de Uribe Kosta de coches y no se ofrecen soluciones a la comarca. ¿cómo se van a trasladar la plantilla y personas enfermas a Urduliz? ¿Por los accesos inacabados? Eso sí, antes de las elecciones tendremos una inauguración por todo lo alto.
Osakidetza no ofrece respuestas porque pretende realizar privatizaciones. El Gobierno vasco y Osakidetza se comprometieron con los sindicatos a no realizar nuevas privatizaciones, parece que nuevamente se comerán su palabra.

Y esta vez no podrán decir que ha sido consecuencia de las imposiciones realizadas desde Madrid, si en Urduliz se realiza alguna privatización será porque son unos neoliberales.

Por ello, nos corresponde a los sindicatos parar las privatizaciones. Frenar una privatización supone frenar las siguientes, defendiendo el puesto de trabajo de la cocina, defendemos todos los puestos de trabajo de Osakidetza. Todos son importantes para garantizar la calidad de los servicios públicos sanitarios a “defendiendo por ejemplo los puestos de trabajo de cocina o limpieza, estamos defendiendo todos los puestos de trabajo de Osakidetza”.

En Urduliz nos jugamos que más de 50 puestos de trabajo se mantengan en Osakidetza, fundamentalmente puestos de trabajo de limpieza, cocina, mantenimiento y radiodiagnóstico. No vamos a permitir que precaricen estos puestos de trabajo, que los saquen de las listas de contratación de Osakidetza y exploten a las personas mediante empresas privadas.

Hemos iniciado movilizaciones. Empezamos informando a la sociedad, a partidos políticos, Ararteko y a toda la plantilla. Antes de realizar una privatización lo mínimo exigible es una discusión social democrática, si Osakidetza esconde esta discusión nos corresponde a la plantilla suscitarla.

Posteriormente realizaremos movilizaciones propuestas por la plantilla centro a centro. Y si para mayo no existe un compromiso claro de Osakidetza para que la gestión del Hospital de Urduliz sea totalmente pública, convocaremos paros en los centros de Osakidetza de Bizkaia.

Sindicatos y plantilla no cejaremos hasta lograr un antes y un después contra las privatizaciones, empezando en Urduliz. }

URDULIZ %100 PUBLIKOA!! OSASUN ZERBITZUA %100 PUBLIKOA ETA KALITATEZKOA!!

{Osakidetzak Urdulizko Ospitalearen irekiera ekainerako aurreikusten du eta oraindik ez dio erantzun sindikatuok berau %100ean kudeaketa publikokoa izan dadin egindako eskaerari. Uztailean ahobatez Mahai Sektorialean ordezkaritza dugun sindikatu guztiok eskaera hau luzatu genuen, eta ordutik Osakidetzak ez du erantzun argirik eman.

Osakidetzak urteak daramatza zerbitzuak pribatizatzen, garbikuntzatik hasi eta medikuntzara, eta urrats bakoitza hurrengorako aurrekaria izan da. Gainera ez ditu pribatizazio hauek justifikatzen. Merkeago ateratzen al da garbiketa zerbitzua pribatizatzea? Zerbitzu hobea ematen al dute?

Sindikatuok txosten tekniko bat exijitu diogu Osakidetzari egoera azter dezan, 30 urtetan zerbitzuak pribatizatzen egon ondoren, zerbitzu berri bat pribatizatu aurretik hau da egin beharreko gutxienekoa. Ez dago txostenik, eta guk argi dugu arrazoia, emaitzak argi erakutsiko luke pribatizazioa ez dela errentagarriagoa. Gure ustez, argi dago irabazi nahia zerbitzuaren kaltetan ematen dela. Nortzuk izango dira pribatizazio hauen onuradunak?

Era berean, Osakidetzak ez du argitzen Ospitale horretako lanpostuak nola beteko dituzten, lanbide bakoitzeko zenbat langile joango diren. Ezta inguruko herrietan Ospitalearen irekierak izango duen eragina. Uribe Kostako errepideak kotxez beteko dituzte eta eskualderako ez dago irtenbiderik.

Urdulizera joango diren langile eta gaixoak nola joango dira bertara? Bukatu gabeko sarbideetatik? Hori bai, hauteskunde aurretik goi mailako inaugurazioa burutuko dute.

Osakidetzak ez du erantzuten Urdulizen ere pribatizazioak egin nahi dituztelako. Eusko Jaurlaritzak eta Osakidetzak sindikatuokin zerbitzu berririk ez pribatizatzeko konpromisoa hartu zuen, berriz ere bere hitza jatekotan direla ematen du. Eta oraingoan ezin dute esan Madrildik behartzen dituztela, Urdulizen pribatizazioak ematen baldin badira neoliberalak direlako izango da.

Horregatik, sindikatuoi dagokigu pribatizazioak geldiaraztea. Pribatizazio bat geldiarazteak hurrengoak geldiaraztea suposatzen du, sukaldeko edo garbikuntako defendatzerakoan Osakidetzako lanpostu guztiak defendatzen ditugu. Denak dira garrantzitsuak kalitatezko osasun zerbitzu publikoak bermatzeko.

Urdulizen 50 lanpostutik gora Osakidetzan mantentzea dugu jokoan, bereziki garbikuntza, sukalde, mantenu eta erradiodiagnostikoan. Ez diegu utziko lanpostuak prekarizatzen, Osakidetzako kontratazio zerrendetatik atera eta enpresa pribatuen bitartez langileak esplotatu ditzaten.

Mobilizazioak hasi ditugu. Lehendabizi gizartea, alderdi politikoak, Arartekoa eta langileak informatuko ditugu. Pribatizazio bat erabaki aurretik gutxieneko eztabaida sozial eta demokratikoa izatea da edozein gobernuri exijitu beharreko gutxienekoa, beraiek eztabaida hau ezkutatu nahi dutenez langileoi dagokigu eztabaida piztea.

Ondoren langileek proposatutako era guztietako mobilizazioak egingo ditugu zentroz zentro. Eta maiatza aurretik Osakidetzaren aldetik ez badago Urdulizko Ospitaleak kudeaketa erabat publikoa izateko konpromisorik, Bizkaiko Osakidetzako zentroetan paroak deialdia burutuko dugu.

Sindikatu eta langileok ez dugu etsiko pribatizazioen kontrako mugarri bat ezarri arte, eta lehen mugarria Urdulizko Ospitalean ezarriko dugu.}

Impactos: 32